ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ (กลุ่มที่ ๒)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ (กลุ่มที่ ๒)
ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน ระดับปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน ระดับปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังอาคารสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน ระดับปฎิบัติการ (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน ระดับปฎิบัติการ  (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน ระดับปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน ระดับปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 5 จังหวัดขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 6 จังหวัดอุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 7 จังหวัดนครรราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 8 จังหวัดอุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 9 จังหวัดสุราษฎร์ราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 10 จังหวัดสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 11 จังหวัดชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 12 จังหวัดราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สาขาที่ 13 จังหวัดลพบุรี

*หมายเหตุ* สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 9 ตุลาคม 2562
ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติระดับปฏิบัติการ