ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะทำงานกำกับดูเเลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะทำงานกำกับดูเเลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะทำงานกำกับดูเเลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน